HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Coolblue

Hoe installeer ik mijn Fitbit?

28 ratings | 9109 views
Je nieuwe Fitbit installeren is heel eenvoudig. Martijn laat je zien welke stappen je doorloopt zodat je jouw Fitbit direct kan gebruiken in de sportschool. Deze vlog is gefilmd met: Camera: http://cblink.je/Panasonic_Lumix_DMC-... Lens: http://cblink.je/Panasonic_Lumix_G_20mm Licht: http://cblink.je/Vibesta_Capra12_Dayl... Bekijk ook Coolblue’s andere kanalen: http://www.facebook.com/coolblue http://www.facebook.com/CoolblueBelgie http://twitter.com/coolblue_nl http://twitter.com/coolblue_be http://www.instagram.com/coolblue https://www.instagram.com/coolblue_be #coolblue #vraagverdientantwoord #fitbit
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Chris Hendrikx (8 months ago)
Hoe zet je hem in het Nederlands?
Coolblue (8 months ago)
Hoi Chris, kun je ons misschien even een privébericht sturen op Whatsapp bijvoorbeeld en ons even vertellen welke Fitbit je hebt? Dan gaan we je direct verder helpen. Het nummer is: 06 83601995.
STEF gaming (9 months ago)
Super nice
Selim Abdullah (9 months ago)
jij bent top....groetjes.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.